Vi er interesseorganisasjonen for bedrifter som driver med kommersielle tjenester knyttet til stell av gravsteder.

gravstellforening_logo_2

I Norge har finnes det

Gravplasser i Norge
Anslåtte graver i Norge
Kirkelige fellesråd

Her finner en oversikt over alle våre medlemmer og hvor disse tilbyr sine tjenester

Vi jobber kontinuerlig for å sikre våre medlemmer best mulige innkjøpsavtaler.

Vi er en ideel organisasjon uten fast kontortid, men leser mail jevnlig. Kontakt oss via våre sier.

Vi utarbeider statistikker og oversikt over hvor mange graver som stelles av kommersielle aktører.