Hva jobber vi med ?

Gravstellforeningen er en interesseorganisasjon for bedrifter som driver med kommersielle tjenester knyttet til stell av gravsteder og gravlunder.

 

Gravstellforeningen skal

·      Jobbe for og bidra til formålstjenlige rammebetingelser og vilkår for kommersielle aktører av gravstell.

·      Søke å fremme godt forhold mellom medlemsbedrifter og de som forvalter de enkelte gravplassene.

·      Tydeliggjøre rettigheter og regler knyttet til kommersielle tjenester på gravplassene

·      Være en sparringspartner til fellesrådene for å samme finne de beste løsningene.

·      Etablere et nettsted med nøytral informasjon om forbrukerens rettigheter knyttet til gravstell og legatordninger.

·      Utviklings- og informasjonsarbeid, rådgivning, og informasjonstjenester.

·      Samarbeid med andre nasjonale og nordiske organisasjoner i tråd med foreningens formål.