Planting og stell av graver er blitt vanlig å sette bort.

Noen bor for langt unna til å ta vare på graven, andre synes jobben er blitt for tung, og andre igjen opplever tidsklemma. Men for de fleste er det viktig at gravplassen er velstelt og fin. Våre medlemsbedrifter tilbyr sine tjenester i hele Norge.

 

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER